Agencja interaktywna + Agencja marketingowa = Two Colours

Makieta strony internetowej – czym jest i dlaczego warto ją tworzyć?

Makieta strony internetowej
AI
I.R.I.S.
I.R.I.S.
WERSJA AUDIO: Makieta strony internetowej – czym jest i dlaczego warto ją tworzyć?
1x
00:00
00:00
Kiedy planujesz stworzenie strony internetowej, jedną z początkowych faz jest przygotowanie mockupu, czyli makiety. Co kryje się za tym pojęciem i dlaczego ma tak istotne znaczenie w procesie projektowania witryn? Czy warto inwestować czas i pieniądze w ten etap? W tym artykule zgłębimy temat makiet stron www, przyjrzymy się ich definicjom, omówimy główne korzyści płynące z ich stosowania oraz przedstawimy najlepsze narzędzia wspierające proces ich projektowania.
Spis treści

Artykuł został skrojony na miarę potrzeb dwóch grup odbiorców. Pierwsza to specjaliści, którzy poszukują dokładniejszych definicji i chcą usystematyzować swoją wiedzę w zakresie fazy makietowania. Druga grupa to osoby, które zastanawiają się nad powierzeniem stworzenia swojej strony profesjonalistom i chcą zrozumieć, jak przebiega ten proces, jakie są jego etapy i jak pracują specjaliści.

Dzięki informacjom z tego artykułu zleceniodawcy będą mogli lepiej komunikować się z wykonawcami, weryfikować jakość ich pracy oraz zrozumieć, na co zwracać uwagę podczas tego etapu projektowania strony internetowej. Dla osób, które zdecydują się powierzyć stworzenie strony specjaliście, nasz tekst będzie dobrym źródłem wiedzy, które usprawni proces współpracy z agencją.


W tym artykule dowiesz się, że:

 • Makieta/mockup to wizualny szkic, który umożliwia wgląd w projektowaną strukturę, układ i design strony lub aplikacji.
 • Makiety Lo-Fi są prostymi, wstępnymi szkicami prezentującymi główne elementy i strukturę strony, często tworzone ręcznie lub za pomocą prostych narzędzi.
 • Makiety Hi-Fi to zaawansowane, interaktywne wizualizacje z detalami graficznymi, oferujące realistyczny podgląd finalnego produktu.
 • W mockupie bardzo ważnym aspektem jest skupienie się na doświadczeniach użytkownika (user experience).
 • Makiety wspierają komunikację w zespole, pomagają wykrywać i rozwiązywać problemy na wczesnym etapie i  przyczyniają się do większej oszczędności czasu i kosztów.
 • Do kluczowych etapów projektowania makiet należy: zdefiniowanie celu strony, zebranie niezbędnych informacji, przeanalizowanie rynku, zaplanowanie struktury, tworzenie wstępnych szkiców, a następnie opracowanie makiet Lo-Fi i Hi-Fi.
 • Najlepsze narzędzia do tworzenia makiet to m.in.: Figma i Miro.

Czym jest makieta strony internetowej?

Makieta strony internetowej to wizualny szkic, który przedstawia ułożenie elementów witryny lub aplikacji internetowej. Umożliwia ona twórcom/klientom lepsze zrozumienie i pokazanie funkcjonalności oraz ogólnego układu projektowanego interfejsu. Makieta może być stworzona ręcznie za pomocą ołówka i papieru, za pomocą oprogramowania graficznego lub specjalistycznych narzędzi do tworzenia prototypów.

Tworzenie makiet stron www jest kluczowym elementem procesu ich projektowania, ponieważ pozwala zidentyfikować potencjalne problemy i błędy, zanim zostaną one przełożone na design i ostatecznie na zakodowanie strony. Makiety umożliwiają również zbieranie informacji zwrotnych i uwag w początkowej fazie projektu, co może prowadzić do bardziej efektywnych rozwiązań końcowych.


Rodzaje makiet stron www

Makieta makiecie nierówna. Proces projektowania układu strony można zacząć nawet od prostego szkicu na kartce papieru. Mockupy różnią się między sobą głównie stopniem zaawansowania — jednak niezależnie od ich jakości i szczegółowości, powinny one głównie sprzyjać dyskusji, sprawnemu feedbackowi i ciągłemu udoskonalaniu projektu.

Makiety o niskiej szczegółowości (Lo-fi)

Są to wstępne wersje strony, które przedstawiają główne elementy interfejsu, układ sekcji oraz funkcje. Skupiają się głównie na strukturze i funkcjonalności i pomijają szczegóły wizualne.

Charakterystyka:

 • Szybkość tworzenia: Są stosunkowo szybkie do stworzenia.
 • Prostota: Zazwyczaj są rysowane ręcznie lub tworzone przy użyciu prostych narzędzi.
 • Brak kolorów i grafik: Zazwyczaj są czarno-białe lub mają ograniczone kolory.
 • Skupienie na funkcjonalności: Pokazują, jak użytkownik może poruszać się po interfejsie i jakie funkcje są dostępne.

Zastosowanie:

 • Testowanie koncepcji: Aby szybko zbadać, czy pomysł jest zrozumiały dla użytkowników.
 • Brainstorming: Do generowania różnych pomysłów w początkowej fazie projektowania.
 • Konsultacje z zespołem: Aby omówić kierunek projektu i uzyskać wczesne opinie.
Makieta strony www low fidelity

Makiety o wysokiej szczegółowości (Hi-fi):

Są to zaawansowane wersje strony, które dokładnie odwzorowują, jak ma wyglądać końcowy produkt w zakresie wyglądu i interakcji. Niektóre dają też pełny pogląd tego, jak produkt będzie działał w rzeczywistości.

Charakterystyka:

 • Realizm: Bardzo zbliżone do docelowej wersji pod względem wizualnym i interaktywnym.
 • Interaktywność: Niektóre pozwalają użytkownikom „klikać” i wchodzić z nimi w interakcje, jakby była prawdziwym produktem.

Zastosowanie:

 • Testowanie użyteczności: Aby zbadać, jak użytkownicy radzą sobie z bardziej skomplikowanymi zadaniami i procesami.
 • Prezentacje dla klientów lub interesariuszy: Aby pokazać, jak strona będzie wyglądała i działała.
 • Dokumentacja dla programistów: Aby zapewnić dokładne instrukcje dotyczące tego, jak powinien wyglądać i działać finalny produkt.

Makieta strony internetowej a UX (user experience)

Przy opracowywaniu prototypu strony internetowej, kluczowe jest zapewnienie, że służy on nie tylko do ustalenia struktury i rozkładu sekcji między agencją a klientem, ale również do skupienia się na aspektach user experience (UX). 

UX, czyli doświadczenie użytkownika, odnosi się do całokształtu wrażeń, jakie osoba odczuwa podczas interakcji z produktem, usługą lub systemem. Obejmuje to emocjonalne, fizyczne i psychologiczne reakcje, a także zachowania i osiągnięcia przed, w trakcie i po korzystaniu z witryny. Efektywne UX dąży do stworzenia pozytywnych doświadczeń dla użytkowników, co przyczynia się do ich lojalności wobec marki czy produktu.

Mockup strony internetowej jest więc czymś więcej niż tylko szkicem. To makieta, która oprócz efektywnego przedstawiania zarysu strony przed etapem projektowania graficznego, koncentruje się również na doświadczeniu użytkownika. Tworzenie makiety polega na analizowaniu całej interakcji użytkownika z produktem, w tym ścieżek, którymi podąża, decyzji, które podejmuje, oraz sposobów interakcji z interfejsem. Makieta powinna przedstawiać schematyczne widoki, skupiając się na funkcjonalnościach, co pozwala na lepsze dostosowanie końcowego produktu do potrzeb i oczekiwań użytkowników.

Makieta strony www high-fi

Zalety projektowania makiet — dla biznesów i specjalistów

Używanie makiet w procesie projektowania ma wiele zalet, które przyczyniają się do osiągnięcia docelowego celu strony, aplikacji lub serwisu.

Wizualizacja koncepcji strony

Makieta jest jak mapa drogowa dla projektantów, klientów i programistów — pozwala na wyraźne przedstawienie, jak będzie wyglądała końcowa wersja strony lub aplikacji. Zamiast wyobrażać sobie funkcje i wygląd, możemy je zobaczyć i zrozumieć.

Jasność wizji: Łatwiej jest zidentyfikować ewentualne luki lub problemy, które mogłyby zostać pominięte w słownych opisach.

Testowanie koncepcji: Z makiety można łatwo uzyskać opinie. Możliwe jest przetestowanie różnych wersji projektu, co pozwala na szybkie wprowadzanie poprawek.

Efektywna komunikacja z zespołem lub klientem

Komunikacja jest kluczem do sukcesu w każdym projekcie. Makiety czynią komunikację bardziej płynną i efektywną, zarówno dla zespołu projektowego jak i zleceniodawcy.

Jednolity język: Makiety stwarzają wspólny język dla wszystkich uczestników projektu. Nie ma potrzeby tłumaczenia technicznego żargonu, gdy wszyscy mogą zobaczyć, co ma być końcowym efektem.

Redukcja nieporozumień: Wizualne przedstawienie koncepcji minimalizuje ryzyko nieporozumień, które mogą wynikać z różnorodności interpretacji.

Wspólne zaangażowanie: Dzięki makietom zarówno klient, jak i zespół projektowy mają możliwość aktywnego uczestnictwa i dyskusji nad kierunkiem projektu.

Oszczędność czasu i pieniędzy w dłuższej perspektywie

Oszczędność jest jednym z głównych powodów, dla których warto korzystać z makiet.

Wczesne wykrywanie błędów: Poprzez wizualizację specjaliści mogą łatwo identyfikować i rozwiązywać problemy na wczesnym etapie, zamiast naprawiać je po zakończeniu kodowania.

Unikanie niepotrzebnych poprawek: Makieta stanowi solidną bazę dla programistów, co ogranicza potrzebę ciągłych przeróbek i modyfikacji w trakcie procesu tworzenia.

Możliwość iteracji i zbierania opinii

Makiety są elastyczne i można je łatwo modyfikować.

Szybkie testowanie: Zmienianie elementów makiet i przetestowanie różnych wersji jest proste i szybkie.

Otwartość na opinie: Dzięki wczesnym wersjom makiet można gromadzić opinie od różnych osób, co przyczynia się do tworzenia bardziej dopracowanego produktu i lepszego zadowolenia z wykonanej pracy, zarówno dla klienta jak i specjalisty.


Jak tworzyć projekt makiety? – krótki przewodnik dla specjalistów i biznesów

Tworzenie makiet strony internetowej to nie tylko techniczny proces, ale też artystyczna wizualizacja. To sposób na przedstawienie koncepcji, zanim zostanie ona przekształcona w design i działającą stronę. Bez względu na to, czy jesteś początkującym w tej dziedzinie, doświadczonym projektantem czy osobą, która chce zlecić stworzenie strony, zrozumienie tego procesu jest kluczowe. Poniżej przedstawiamy zwięzły przewodnik.

Krok po kroku – jak zaprojektować makietę

 1. Określenie celu: Każda strona ma swój cel. Czy to sklep internetowy, blog czy wizytówka firmy — zrozumienie tego celu jest ważne, aby makieta była skuteczna.
 2. Zbieranie informacji: Spotkanie z klientem, zespołem czy nawet samo zadawanie sobie pytań może pomóc określić, jakie elementy są niezbędne na stronie.
 3. Badania rynku: Świat web designu jest dynamiczny. Sprawdzenie, co jest aktualnie na topie, pomoże stronie wyglądać nowocześnie i wyposażyć ją w najlepsze dla niej rozwiązania.
 4. Planowanie struktury: Znajomość tego, jakie strony i podstrony będą potrzebne, ułatwi projektowanie.
 5. Tworzenie szkiców: Proste rysunki, które pomogą Ci zorientować się, gdzie co powinno się znaleźć.
 6. Makieta Lo-Fi: Zajmij się ogólnym układem i funkcjonalnością, nie zagłębiając się w detale.
 7. Makieta Hi-Fi: Dodaj kolor, tekstury, cieniowanie – wszystko, co uczyni twoją makietę bardziej zbliżoną do finalnego produktu.
 8. Testowanie: Pokaż makiety innym, zbierz opinie, wprowadź poprawki.
 9. Przekazanie: Gdy jesteś zadowolony, przekaż makiety zespołowi deweloperskiemu.

Ważne elementy do uwzględnienia w makiecie oraz w pomyśle na makietę

Nawigacja: Upewnij się, że użytkownik łatwo znajdzie to, czego szuka.

Treść: Wybrane przez Ciebie grafiki, teksty i multimedia powinny wspierać główny cel strony.

Interakcje: Jakie elementy będą klikalne? Czy będą jakieś animacje?

Mobile: Strona powinna wyglądać dobrze nie tylko na komputerach, ale też na smartfonach i tabletach. Należy jednak pamiętać, że wersje mobilne zwiększają złożoność projektów, co wpływa na ich koszt. Dlatego nasza agencja wykonuje adaptację stron pod urządzenia mobilne za dodatkową opłatą, aby zapewnić najwyższą jakość i funkcjonalność na każdym urządzeniu.

Współpraca z zespołem podczas projektowania makiet

Komunikacja to klucz. Zrozumienie własnej wizji lub klienta, sprecyzowanie potrzeb z zespołem i uzyskanie opinii od potencjalnych użytkowników pomogą w stworzeniu makiety, która będzie nie tylko estetyczna, ale także intuicyjna. Używanie nowoczesnych narzędzi do projektowania, które umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym i zbieranie opinii, ułatwia całą pracę. Pamiętaj, że najlepsze makiety powstają w atmosferze otwartości, współpracy i ciągłego dążenia do doskonałości.


Narzędzia do tworzenia makiety strony internetowej

Tworzenie mockupów stało się znacznie prostsze dzięki różnym narzędziom dostępnym na rynku. Te narzędzia, zarówno darmowe, jak i płatne, oferują szeroką gamę funkcji, które pomagają w tworzeniu profesjonalnych i efektywnych makiet. Poniżej przedstawiamy przegląd tych narzędzi, które warto wziąć pod uwagę.

Warto zaznaczyć, że poniższa lista jest uniwersalna i skierowana zarówno do profesjonalistów, jak i osób, które nie miały styczności z projektowaniem makiet. Jeżeli chcesz stworzyć wstępny szkic swojej wizji, który potem możesz pokazać agencji i ułatwić komunikację, z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Zestawienie obejmuje intuicyjne programy, które pozwalają na szybkie i łatwe tworzenie wizualizacji, a także zaawansowane platformy oferujące szereg funkcji dla bardziej doświadczonych użytkowników.

"Makieta strony internetowej w programie Miro

Makieta lo-fi strony internetowej w Miro

Darmowe i płatne narzędzia

Figma (nasza rekomendacja) – Oferuje zarówno darmowe, jak i płatne plany. Jest to narzędzie oparte na chmurze, które umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym między członkami zespołu. Jest to szczególnie cenne dla projektantów i specjalistów UX/UI, którzy potrzebują zaawansowanych funkcji i narzędzi do precyzyjnego projektowania. Bogactwo funkcji i możliwości personalizacji czynią Figmę idealnym wyborem dla profesjonalistów.

Miro (nasza rekomendacja) – Narzędzie oferujące zarówno darmowe, jak i płatne plany. Służy przede wszystkim do tworzenia tzw. białych tablic (whiteboards). Jest to doskonała opcja dla osób, które potrzebują wizualizować swoje pomysły w prosty i intuicyjny sposób. Miro jest także świetny dla tych, którzy chcą samodzielnie tworzyć proste makiety. Dzięki swojej prostocie i intuicyjności, Miro jest dobrym wyborem dla użytkowników o różnym stopniu zaawansowania, w tym dla początkujących.

Pencil Project – To całkowicie darmowe narzędzie jest odpowiednie dla użytkowników, którzy mają średni poziom doświadczenia i poszukują narzędzia, które jest łatwe w obsłudze, ale oferuje więcej funkcji niż podstawowe aplikacje.

Wireframe.cc – Jest to minimalistyczne narzędzie online dostępne całkowicie za darmo. Ma prosty interfejs i  jest idealne dla początkujących, którzy potrzebują narzędzia do szybkiego tworzenia prostych makiet.

MockFlow – Oferując zarówno darmowe, jak i płatne plany, MockFlow jest dostępny dla szerokiej gamy użytkowników. Jest to kompleksowe narzędzie do wireframingu z różnymi funkcjami i bibliotekami komponentów, co czyni go odpowiednim zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Axure RP – To płatne narzędzie jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi do tworzenia makiet i prototypów. Zalecane dla doświadczonych specjalistów w dziedzinie projektowania UX/UI, którzy potrzebują złożonych funkcji i opcji personalizacji do tworzenia szczegółowych i precyzyjnych projektów.

Balsamiq – Oferując wersję próbną oraz płatne plany, Balsamiq jest dostępny dla różnych użytkowników, ale ze względu na jego prosty interfejs „przeciągnij i upuść”, jest szczególnie idealny dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z projektowaniem makiet. Użytkownicy mogą łatwo i szybko wizualizować swoje pomysły, co sprawia, że jest to idealny wybór dla początkujących.

Makieta strony internetowej w programie Figma

Makieta lo-fi strony internetowej w Figmie

Dlaczego specjalistom warto inwestować w płatne narzędzia i funkcje?

Ilość projektów: Płatne narzędzia lub funkcje oferują możliwość tworzenia nieograniczonej liczby projektów, co stanowi kluczową różnicę w porównaniu do darmowych wersji. Darmowe wersje często narzucają ograniczenia, co może być sporą przeszkodą dla agencji i freelancerów, którzy pracują nad wieloma projektami jednocześnie.

Zaawansowane funkcje: Płatne narzędzia zwykle oferują funkcje, których nie znajdziesz w darmowych wersjach, takie jak zaawansowane animacje czy interakcje.

Wsparcie i aktualizacje: Dostęp do regularnych aktualizacji i wsparcia technicznego jest nieoceniony, zwłaszcza gdy pracujesz nad ważnym projektem.

Integracje: Płatne narzędzia często integrują się z innymi popularnymi platformami i narzędziami, co ułatwia proces projektowania.

Podsumowanie

Podsumujmy najważniejsze informacje z artykułu:

 1. Definicja:
  • Makieta strony internetowej to wizualny szkic lub reprezentacja wyglądu nowej strony/aplikacji.
  • Ułatwia ona twórcom i klientom wizualizację funkcjonalności, układu i ogólnego designu.
  • Może być stworzona ręcznie, za pomocą oprogramowania graficznego lub narzędzi do prototypowania.
 2. Rodzaje makiet:
  • Low Fidelity (Lo-Fi): Wstępne szkice przedstawiające główne elementy strony i proste wizualizacje przy użyciu narzędzi.
  • High Fidelity (Hi-Fi): Zaawansowane makiety umożliwiające interakcje i dokładne graficznie reprezentacje.
 3. Makiety powinny przede wszystkim skupiać się na UX (doświadczeniach użytkownika)
 4. Zalety makiet:
  • Wizualizacja koncepcji strony.
  • Efektywna komunikacja z zespołem i klientem.
  • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów.
  • Możliwość łatwej iteracji i zbierania opinii.
 5. Proces tworzenia makiet:
  • Określenie celu strony.
  • Zbieranie informacji.
  • Badania rynku.
  • Planowanie struktury.
  • Tworzenie szkiców.
  • Tworzenie makiet Lo-Fi i Hi-Fi.
  • Testowanie makiet.
  • Przekazanie makiet deweloperom lub firmie web designowej.
 6. Ważne elementy makiety:
  • Nawigacja.
  • Treść wspierająca cel strony.
  • Interakcje i animacje.
  • Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi.
 7. Współpraca podczas projektowania:
  • Kluczem jest komunikacja i współpraca z zespołem.
  • Używanie nowoczesnych narzędzi do projektowania pomaga w zbieraniu opinii i współpracy w czasie rzeczywistym.
 8. Darmowe narzędzia dostępne na rynku: Miro, Figma, Pencil Project, Wireframe.cc, MockFlow
 9. Narzędzia płatne: Sketch, Adobe XD, Axure RP, Balsamiq, InVision

Tworzenie makiet stanowi nieodłączny element naszego podejścia do tworzenia stron www. Jeżeli marzysz o profesjonalnej i efektywnej witrynie, serdecznie zachęcamy do umówienia się na darmową konsultację!

Poczuj czym jest opłacalny marketing w internecie
Spodobał Ci się projekt? 
Pora na Twoją kolej!
``