Prawo w internecie

Internet to marketingowa potęga i to właśnie dzięki niemu wiele biznesów bardzo prężnie się rozwija. Każdy przedsiębiorca, który chce zaistnieć na rynku, musi mieć ciekawą i profesjonalnie przygotowaną stronę internetową, na której prezentuje swoją ofertę. Nawet jeśli sprzedaż internetowa to tylko część działalności danej firmy (tj. niektóre sklepy stacjonarne, które sprzedają swoje produkty również przez internet), to treści, jakie prezentują na swoich stronach muszą być zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Internecie.


Sprzedaż internetowa

Przepisy prawa polskiego zawierają wiele regulacji dotyczących prowadzenia sprzedaży przez Internet. Każdy przedsiębiorca, który chce otworzyć swój sklep w sieci, musi spełnić pewne warunki, by jego działalność była w pełni legalna.

Prawa dotyczące danych firmy

Jedną z najważniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać podczas tworzenia sklepu internetowego, jest podanie na stronie wszystkich danych firmy. Muszą się tam pojawić takie informacje, jak jej pełna nazwa, numer NIP, adres siedziby firmy i adres firmy. Dlaczego jest to tak istotne? Oprócz tego, że istnieje taki wymóg prawny, to jest to ważne także z innego powodu. Jeśli chce się zyskać zaufanie  użytkowników strony (a tym samym potencjalnych klientów), nie można być anonimowym. W Internecie, gdzie konkurencja jest przecież bardzo duża, największym powodzeniem cieszą się te sklepy, które można – mówiąc kolokwialnie – prześwietlić.

Regulaminy

Druga bardzo istotna kwestia to regulamin sklepu. Dlaczego jest taki ważny? Ponieważ porządkuje i szczegółowo określa wzajemne zobowiązania, jakim podlega sprzedawca i kupujący. Celem tworzenia takiego dokumentu jest przede wszystkim dokładne poinformowanie klienta o warunkach dotyczących sprzedaży, a tym samym spełnienie obowiązków informacyjnych, o których jest mowa w ustawie o prawach konsumenta.

Prawo polskie obejmuje między innymi kilka ustaw zawierających przepisy dotyczące tego, co powinien zawierać prawidłowo sporządzony regulamin. Są to takie akty prawne, jak wspomniana już ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie praw konkurencji i konsumentów, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenia i akty prawa UE. Zgodnie z zawartymi w nich regulacjami regulamin powinien zawierać:

  • ·charakterystykę produktów bądź usług znajdujących się w ofercie sklepu;
  • warunki świadczenia usług w Internecie;
  • deklarację dot. ochrony danych;
  • sposób i terminy dokonywania płatności;
  • sposób i koszty dostawy;
  • termin obowiązywania umowy sprzedaży;
  • warunki dotyczące wypowiedzenia umowy sprzedaży a także dokonania zwrotu bądź złożenia reklamacji;
  • warunki dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży i określenie związanych z tym kosztów;
  • określenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy za towar;
  • informację o możliwości skorzystania z platformy ODR w celu rozwiązania ewentualnego sporu.

Dla bezpieczeństwa i ochrony praw sprzedawcy i kupującego ważne jest także to, aby regulamin sklepu nie zawierał klauzul niedozwolonych, tj. zapisy, w których sklepy prowadzące działalność w Internecie oświadczają, że nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w przesyłkach.

Prawo o ochronie danych

Dokonywanie transakcji przez Internet wiąże się z tym, że sprzedający musi pozyskać od klienta określone dane osobowe, związane z procesem sprzedaży. Każdy z użytkowników strony, którzy zdecydują się na zakup produktu, powinien zostać wyraźnie poinformowany o tym, że takie informacje będą przetwarzane. Dokumentem, który objaśnia klientom cele i sposoby przetwarzania oraz wykorzystania danych i który musi zostać opublikowany w serwisach i sklepach internetowych, jest Polityka prywatności.

Warunki przetwarzania tych informacji i ich przechowywania określa Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z 25.05.2018r, czyli w skrócie dobrze nam znane RODO. Wśród podstawowych praw przysługujących osobie, której dane są przetwarzane i przechowywane przez administratora sklepu, należy wymienić prawo dostępu do tego rodzaju informacji, do ich sprostowania w razie potrzeby, prawo do usunięcia danych (zwane też potocznie prawem do „bycia zapomnianym”) oraz prawo do przenoszenia ich. Na jego podstawie klient może domagać się przekazania informacji na swój temat, które były gromadzone przez sklep.

Z kwestią dotyczącą personaliów wiąże się Polityka cookies. Co prawda te niewielkie pliki tekstowe mają za zadanie głównie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stron serwera, ale mogą też dostarczać wielu ważnych i szczegółowych informacji dotyczących aktywności i preferencji zakupowych użytkowników. Z tego też powodu owe pliki podlegają pod przepisy RODO, a informacja o ich wykorzystywaniu musi znaleźć się na stronach sklepów internetowych.

Notatka odnosząca się do „ciasteczek” musi zawierać informacje na temat tego, kto jest administratorem danych osobowych i jaki jest cel ich wykorzystania. Ponadto należy poinstruować użytkownika, w jaki sposób może zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak, aby pliki cookies nie były zapisywane.  

Umowy na odległość

Zawieranie umów na odległość za pośrednictwem Internetu oznacza kolejny obowiązek prawny dla sprzedającego. Musi on poinformować kupującego, że decydując się na złożenie zamówienia w sklepie internetowym albo za pośrednictwem stron internetowych, zobowiązuje się je opłacić. Zapisy na ten temat znaleźć można w art. 17 ustawy o prawach konsumenta.

Aby prowadzenie interesu w sieci było w pełni legalne, zgodna z wymogami prawnymi musi być również oferta. Wynika to z faktu, że wszystkie produkty i usługi można dystrybuować za pośrednictwem Internetu. Warto zatem zapoznać się dokładnie z listą regulacji dotyczących tego, co można sprzedawać w ten sposób, aby uniknąć kłopotów prawnych.

Prawo autorskie

Kopiowanie cudzych treści jest w Internecie powszechne. Często właściciele stron internetowych oraz sklepów kopiują treści innego autora i umieszczają je na swojej witrynie. Takie działanie jest niezgodne  z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dotyczy to również opisów produktów pojawiających się w sklepach internetowych. 

Co to są prawa autorskie?

Zgodnie z definicją prawo autorskie to wszystkie prawa, które przysługują autorowi danego dzieła albo utworu. Wynikają z uprawnień twórcy do podejmowania decyzji odnośnie jego użytkowania i otrzymywania korzyści. Prawa autorskie obejmują m.in. sposób korzystania z utworu, publikowania oraz nienaruszalności treści, podpisywania go swoim Imieniem i nazwiskiem albo pseudonimem itp.

Konsekwencje łamania praw autorskich

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, łamiąc prawo autorskie narażamy się na poniesienie surowej kary. Za bezprawne wykorzystanie czyjegoś dorobku intelektualnego możemy bowiem zostać skazani nawet na 5 lat pozbawienia wolności. Dlatego też warto upewnić się, że nasze działania są w zupełności legalne, lub też zatrudnić specjalistów, którzy pomogą w sporządzaniu stosownych dokumentów.

Prawo w Internecie to dla Ciebie czarna magia i potrzebujesz specjalisty, który pomoże Ci przez nie przebrnąć? W takim razie zapraszamy do kontaktu!

Nie jest nam straszne ani RODO, ani prawo autorskie, ani polityka prywatności. Chętnie podejmiemy każde wyzwanie!

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do współpracy! Warto.

Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci dedykowany plan współpracy, czas realizacji i ceny naszych usług. Doradzimy również jak wypromować Twoją firmę w sieci i udzielimy wszystkich informacji. Kontakt do nas znajdziesz w tej zakładce. – Dawid Kotrys

Maciej Motak

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Porozmawiajmy i ustalmy plan działania!

+48 789 814 123 Pracujemy od 9:00 do 17:00

Zapytaj o wycenę

Zgoda*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.