Agencja interaktywna + Agencja marketingowa = Two Colours

Jak wygląda proces zatwierdzania projektu graficznego?

By Dawid Kotrys

Po przedstawieniu wstępnych projektów graficznych, będziesz miał/a możliwość zgłoszenia uwag i poprawek. Następnie, po wprowadzeniu ewentualnych zmian, projekt przechodzi do finalnej fazy zatwierdzania. Ostateczne projekty są dostarczane po akceptacji i finalizacji wszelkich poprawek.

``